Aktualności

Aktualności

"Do świata z Dorotkowem..." - REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO PROJEKTU


REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO PROJEKTU

"Do świata z »Dorotkowem« Rehabilitacja dzieci i młodzieży obciążonych anomaliami genetycznymi (EDYCJA 2017–2019)”

  1. Projekt jest skierowany dla osób obciążonych Trisomią 21 lub rzadkimi anomaliami genetycznymi, zamieszkujących na terenie województw kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, mazowieckiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego i śląskiego.

  2. Do II okresu realizacji projektu automatycznie zostają zakwalifikowani BO biorący udział w I etapie projektu. Beneficjenci muszą jednak przedłożyć Formularz zgłoszenia wraz z załącznikami oraz podpisać regulamin, co będzie jednoznaczne z jego akceptacją. Kontynuacja terapii będzie zagwarantowana pod warunkiem, że Beneficjent nie posiada nieuregulowanych zobowiązań wobec Organizatora.

  3. Nabór do projektu w II okresie realizacji ma zgodnie z założeniami projektów wieloletnich charakter uzupełniający – zakłada przyjęcie do projektu 5 nowych Beneficjentów Ostatecznych (BO). Rekrutacja na nowe miejsca ma charakter otwarty na obszarze, na którym realizowany jest Projekt i rusza od momentu zamieszczenia informacji o rekrutacji na stronie Fundacji to jest od 13.04.2018 r.

  4. Nabór zgłoszeń: 13.04.2018–20.04.2018. W tym czasie zgłoszenia do projektu będą przyjmowane za pośrednictwem Internetu (na adres marcelina.dabrowska@dorotkowo.pl), poczty tradycyjnej (na adres Dorotkowo. Fundacja na rzecz Doroty Targowskiej i Jej Przyjaciół, ul. Szosa Chełmińska 254-258 Toruń) oraz osobiście (Dorotkowo. Fundacja na Rzecz Doroty Targowskiej i Jej Przyjaciół, ul. Szosa Chełmińska 254/258 Toruń, w godzinach 9.00-15.00). Za datę zgłoszenia przyjmuje się datę złożenia kompletu dokumentów – zgodnie z zapisami par. 2, pkt. 5 Regulaminu.

  5. Wszystkie zgłoszenia złożone w podanym powyżej terminie będą poddane procedurze rekrutacyjnej.

  6. Organizator w ramach rekrutacji uzupełniającej przyjmie do projektu 5 nowych osóby, 104 osoby mają możliwość kontynuowania udziału w projekcie rozpoczętym 1.04.2017 r.

więcej zob. Regulamin, formularz rekrutacyjny

WAŻNE: Rekrutacji podlegać będą tylko osoby, które nie posiadają nieuregulowanych zobowiązań wobec Organizatora Projektu.

Zanim skierujesz pytanie do Organizatora Projektu, sprawdz - prosimy - czy nie ma odpowiedzi w Regulaminie:-)