Aktualności

Aktualności

ZAPYTANIA OFERTOWE


  • Zapytanie ofertowe nr 7/PT/2018: Przygotowanie i prowadzenie indywidualnych zajęć logopedyczno-pedagogicznych w ramach projektu "Do świata z Dorotkowem... Edycja 2017-2019, dofinansowanego przez PFRON (plik pdf), woj. kujawsko-pomorskie

wybór wykonawcy

formularz do pobrania

 

* * * * * * *

 

 

* * * * * * *

Zamawiający przedłuża termin składania ofert na zapytania: nr 5/PFRON-T/2018 do dnia 18.05.2018, godz. 15.00 wedle wskazań teleadrespwych jak w zapytaniach.

 

Zamawiający przedłuża termin składania ofert na zapytania: nr 6/PFRON-T/2018 i nr 7/PFRON-T/2018 do dnia 30.04.2018, godz. 15.00 wedle wskazań teleadrespwych jak w zapytaniach.

 

 

 

Dofinansowanie: