Kontakt

Kontakt

Adres:
87-100 Toruń, ul. Szosa Chełmińska 254-258
tel.: 784 69 50 50, e-mail: sekretariat@dorotkowo.pl
poniedziałek 11.00-17.30, wtorek-piątek: 9.00-15.00


Zarząd
dr Katarzyna Minczykowska-Targowska (prezes),
dyżur administracyjny: poniedziałki 16.00-17.30, dyżur dla rodziców: czwartki 16.00-17.00
(prosimy o wcześniejszą zapowiedz przyjścia), e-mail: zarzad@dorotkowo.pl,

dr Michał Targowski - wiceprezes (mt@umk.pl),
mec. Mira Kowalczykiewicz-Brycht - sekretarz zarządu (mira.kowalczykiewicz-brycht@dorotkowo.pl)


Rada Rodziców
Dorota Purzycka - przewodnicząca, rada.rodzicow@dorotkowo.pl

Integracyjny Klubik Dorotkowa i Obsługa Wolontariatu Dorotkowa
Monika Szcząchor - kierownik (monika.szczachor@dorotkowo.pl), 600 542 116


Kierownik Zespołu Logopedów
Justyna Słupkowska (justyna.slupkowska@dorotkowo.pl)

Kierownik Zespołu Pedagogów
Anna Mazurkiewicz (anna.mazurkiewicz@dorotkowo.pl)

Kierownik Zespołu Fizjoterapeutów
Tomasz Graczyk (tomasz.graczyk@dorotkowo.pl)

 


Księgowość (firma zewnętrzna)
Elżbieta Gajewska (księgi)
Katarzyna Dylewska (ZUS, US)

Koordynatorzy projektów dofinansowanych przez PFRON
"Z Dorotkowem łatwiej. Rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie (2017-2019)"
Agnieszka Radkiewicz (agnieszka.radkiewicz@dorotkowo.pl), dyżury: poniedziałki 16.00-17.30


"Do świata z Dorotkowem. Rehabilitacja dzieci i młodzieży obciążonych anomaliami genetycznymi (2015-2017)"
Ewa Dombrowska (ewa.dombrowska@dorotkowo.pl), dyżury: poniedziałki 16.00-17.30
Marcelina Dąbrowska (marcelina.dabrowska@dorotkowo.pl), poniedziałki 11.00-17.30

 

"Dorotkowe wsparcie na starcie. Rehabilitacja dzieci i młodzieży obciążonych anomaliami genetycznymi w szczególności Trisomią 21"
Marcelina Dąbrowska (marcelina.dabrowska@dorotkowo.pl), poniedziałki 11.00-17.30