Strona w przebudowie. Za utrudnienia przepraszamy.
Nasi specjaliści

Nasi specjaliści

 

W placówce "Dorotkowa" w Toruniu
z naszymi podopiecznymi na co dzień pracują specjaliści posiadający wieloletnie doświadczenie
w indywidualnej pracy z dziećmi i dorosłymi z niepełnosprawnościami: 

Agnieszka Burnicka (fizjoterapeuta), Ewelina Domańska (pedagog, neurologopeda),
Anna Gapska (fizjoterapeuta, terapeuta NDT Bobath), Anna Karłowska (pedagog, neurologopeda),
Łukasz Lipiński (fizjoterapeuta, terapeuta NDT Bobath), Magdalena Lipińska (pedagog, muzykoterapeuta),
Katarzyna Łukiewska (logopeda), Zuzanna Nawrotek (fizjoterapeuta, terapeuta NDT Bobath, terapeuta SI),
Patrycja Pakulska (pedagog, terapeuta SI), Agnieszka Piasecka (teatrolog), Beata Szczepańska (oligofrenopedagog, arteterapeuta), 
Dorota Wakarecy (psycholog kliniczna), Izabela Waszkowska (pedagog), Natalia Wesołowska (fizjoterapeuta),
Maja Wiśniewska (pedagog) i Julita Zawadzka (oligofrenopedagog).

Pracę logopedów nadzoruje:
Justyna Słupkowska
(oligofrenologopeda, neurologopeda kliniczny, pedagog, terapeutka EEG Biofeedbeck)
10-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami

Pracę pedagogów nadzoruje: 
Anna Mazurkiewicz
(oligofrenopedagog, neurologopeda, terapeutka EEG Biofeedbeck)
10-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami

Pracę terapeutów ruchowych nadzoruje: 
Tomasz Graczyk (fizjoterapeuta)
19-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami

Kierownik zajęć opiekuńczo-wychowawczych i koordynator dowozów:
Monika Szcząchor (pedagog)
4-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami

Ponadto Dorotkowo na stałe współpracuje z blisko 200 specjalistami z 6 województw,
na terenie których pomagamy dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami,
w szczególności obciążonym anomaliami genetycznymi (zwłaszcza Trisomią 21).
Zatrudniamy fizjoterapeutów/rehabilitantów, pedagogów specjalnych/oligofrenopedagoów,
logopedów/neurologopedów/logopedów klinicznych. 

 

Wszystkim dziękujemy za oddanie naszym dziciakom
i niejedną godzinę przepracowaną społecznie.

 

[marzec, 2019]