Strona w przebudowie. Za utrudnienia przepraszamy.
Nasi specjaliści

Nasi specjaliści

 

W placówce "Dorotkowa" w Toruniu
z naszymi podopiecznymi na co dzień pracują specjaliści posiadający wieloletnie doświadczenie
w indywidualnej pracy z dziećmi i dorosłymi z niepełnosprawnościami: 

Kamila Barwik (pedagog specjalny, logopeda), Agnieszka Burnicka (fizjoterapeuta), Katarzyna Cłapińska (fizjoterapeuta), Ewelina Domańska (pedagog, neurologopeda),
Małgorzata Hoffman-Orłowska (psycholog kliniczna),Anna Karłowska (pedagog, neurologopeda), Aleksandra Kopyrska (oligofrenopedagog), 
Łukasz Lipiński (fizjoterapeuta, terapeuta NDT Bobath), Magdalena Lipińska (pedagog, muzykoterapeuta), Katarzyna Łukiewska (logopeda), Szymon Murawski (neurologopeda),
Zuzanna Nawrotek (fizjoterapeuta, terapeuta NDT Bobath, terapeuta SI), Anna Niewiarowska (oligofrenopedagog), Patrycja Pakulska (pedagog, terapeuta SI),
Agnieszka Piasecka (teatrolog), Piotr Pokutycki (muzykoterapeuta), Małgorzata Sugier (pedagog, terapeuta SI), Monika Szcząchopr (oligofrenopedagog),
Beata Szczepańska (oligofrenopedagog, arteterapeuta), Dorota Wakarecy (psycholog kliniczna/urlop macierzyński), Szymczak Małgorzata (fizjoterapeuta),
Natalia Wesołowska (fizjoterapeuta), Joanna Wiesental (psycholog kliniczna, oligofrenopedagog),
Maja Wiśniewska (pedagog specjalny/urlop macierzyński) i Julita Zawadzka (oligofrenopedagog).

Pracę logopedów nadzoruje:
Justyna Słupkowska
(oligofrenologopeda, neurologopeda kliniczny, pedagog, terapeutka EEG Biofeedbeck)
10-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami
dyżur: poniedziałki 17.00-19.00 (justyna.slupkowska[at]dorotkowo.pl)

Pracę pedagogów nadzoruje: 
Anna Mazurkiewicz
(oligofrenopedagog, neurologopeda, terapeutka EEG Biofeedbeck)
10-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami
dyżur: poniedziałki 17.00-19.00 (anna.mazurkiewicz[at]dorotkowo.pl)

Pracę terapeutów ruchowych nadzoruje: 
Tomasz Graczyk (fizjoterapeuta)
19-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami
dyżur: poniedziałki 18.00-19.00, środa 14.00-15.00
(tomasz.graczyk[at]dorotkowo.pl)

 

Kierownik zajęć opiekuńczo-wychowawczych i koordynator dowozów:
Monika Szcząchor (pedagog)
4-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami

Ponadto Dorotkowo na stałe współpracuje z blisko 200 specjalistami z 8 województw,
na terenie których pomagamy dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami,
w szczególności obciążonym anomaliami genetycznymi (zwłaszcza Trisomią 21).
Zatrudniamy fizjoterapeutów/rehabilitantów, pedagogów specjalnych/oligofrenopedagoów,
logopedów/neurologopedów/logopedów klinicznych. 

 

Wszystkim dziękujemy za oddanie naszym dziciakom
i niejedną godzinę przepracowaną społecznie.

 

[wrzesień, 2019]