O fundacji

O fundacji

 ZAŁOŻENIE FUNDACJI

"Dorotkowo" wymyśliła mama Dorotki, Kasia, która od narodzin Dorci zastanawiała się "co będzie z Dorotkową przyszłością tą bliższą i tą dalszą". Od momentu założenia strony internetowej, którą nazwałą "Dorotkowo" - Kasia całymi wieczorami odpisywała też na meile świeżoupieczonych rodziców dzieci z ZD, którzy potrzebowali wsparcia (i rodzice i ich pociechy).

"Dorotkowo" zatem, jako prywatna strona internetowa o Dorotce, działa już od 2004 r. W 2008 r. spisano notarialny akt założycielski powołując Fundację a 21 grudnia 2009 r. dokonano jej rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. W założeniu Fundacji pomogli: p. Małgosia Koc-Dąbrowska, p. prof. Jan Sziling i tata Dorci Michał. W czerwcu 2008 r. we czwórkę spotkali się u pana notariusza Łukasza Chwiałkowskiego w Toruniu i podpisali akt założycielski Fundacji. Potem uchwalili statut w myśl, którego Fundacja powstała po to by:

 • wspierać leczenie i rehabilitację osób niepełnosprawnych, w szczególności obciążonych trisomią 21 (Zespołem Downa)

 • wspomagać funkcjonowanie osób niepełnosprawnych, w szczególności obciążonych trisomią 21, w społeczeństwie

 • wspierać rodziny osób niepełnosprawnych, w szczególności obciążonych Trisomią 21

Cele swoje Fundacja zamierza realizować poprzez:

 • inicjowanie, organizowanie, dotowanie leczenia i rehabilitacji

 • prowadzenie działalności wydawniczej, ekspozycyjnej, popularyzatorskiej, szkoleniowej

 • pozyskiwanie środków na inicjowanie, organizowanie, dotowanie leczenia i rehabilitacji, prowadzenie działalności szkoleniowej, ekspozycyjnej, popularyzatorskiej i wydawniczej

 • inne przedsięwzięcia zmierzające do realizacji celów statutowych

  Dla realizacji powyższych celów Fundacja:

 • gromadzi środki finansowe i materialne na swoje potrzeby,

 • organizuje i wspiera rehabilitację osób niepełnosprawnych, w szczególności obciążonych trisomią 21

 • popiera działalność wydawniczą dotyczącą ochrony zdrowia osób niepełnosprawnych, w szczególności osób obciążonych zespołem Downa

 • organizuje konferencje naukowe, sympozja, seminaria, wystawy itp. o problematyce zdrowotnej

 • współpracuje z innymi instytucjami, mogącymi wesprzeć ją w realizacji jej celów statutowych

 • inicjuje inne formy działalności

 

DOKUMENTY ZAŁOŻYCIELSKIE
Statut
Odpis z KRSu

 

SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI

Sprawozdanie z działalności Fundacji za rok 2012 (pdf)


Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji za rok 2013 (pdf)

Bilans za rok 2013 (pdf) Rachunek
Wyników i Strat za rok 2013 (pdf)

Informacja Dodatkowa do Sprawozdania z działalności Fundacji za rok 2013 (pdf)

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2014 (pdf)
Bilans za rok 2014 (pdf)
Rachunek zysków i strat za rok 2014 (pdf)

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2015 (pdf)
Bilans za rok 2015 (pdf)
Rachunek zysków i strat za rok 2015 (pdf)

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2016 (pdf)
Bilans za rok 2016 (pdf)
Rachunek zysków i strat za rok 2016 (pdf)

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2017 r. (pdf)
Wprowadzenie do Sprawozdania finansowego za 2017 r. (pdf)
Bilans za rok 2017 r. (pdf)
Rachunek zysków i strat za 2017 r. (pdf)
Informacja dodatkowa za 2017 r. (pdf)

 


WŁADZE FUNDACJI

Komisja Rewizyjna:
dr hab. n. hum. Sylwia Grochowina,
Małgorzata Koc-Dąbrowska,
prof. dr hab. n. hum. Jan Sziling (przewodniczący),

Komisja Rewizyjna: wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego, który zwołuje i prowadzi zebrania Komisji, ocenia realizację celów Fundacji przez Zarząd raz do roku,kontroluje na bieżąco działalność Zarządu, ustala zasady wynagradzania członków Zarządu i pracowników Fundacji, dokonuje zmian w statucie Fundacji

Zarząd:
dr n. hum. Katarzyna Minczykowska-Targowska (prezes),
dyżur: poniedziałki 16.00-17.30,
(prosimy o wcześniejsza zapowiedz przyjścia), e-mail: zarzad[at]dorotkowo.pl

dr n. hum. Michał Targowski (wiceprezes, mt[at]umk.pl

mec. Mira Kowalczykiewicz-Brycht (sekretarz zarządu, mira.kowalczykiewicz-brycht[at]dorotkowo.pl)

Marcelina Dąbrowska (sekretarz zarządu, marcelina.dabrowska[at]dorotkowo.pl
pon. 11.00-17.30; śr., pt. 10.00-15.00

Zarząd: rozdziela między swoich członków funkcje Prezesa, Wiceprezesa i Sekretarza, kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz, uchwala plany i programy działania Fundacji, uchwala plany finansowe Fundacji, zatrudnia i zwalnia pracowników Fundacji, zaciąga kredyty i pożyczki w imieniu Fundacji, przyjmuje darowizny, spadki i zapisy, dokonuje sprawozdania ze swojej działalności w momencie upływu kadencji wobec Fundatorów Fundacji. Zarząd jest w swojej działalności wspierany przez powołaną 1.06.2013 r. Radę Rodziców

 

Rada Rodziców:
Dorota Purzycka - przewodnicząca (mama Marysi, Agnieszki i Jasia; oligofrenopedagog i tyflopedagog) - rada.rodzicow[at]dorotkowo.pl, tel. 667 859 441

Członkowie Rady:
Katarzyna Drzewiecka-Czech (mama Natalki),
Joanna Górczyńska (mama Emilki i Adriana),
Krzysztof Karczewski (tata Karolci),
Danuta Kliszewska (mama Szymka, Weroniki i Marka),
Mira Kowalczykiewicz-Brycht (mama Olka i Franka),
Paulina Mazurkiewicz-Osuch (mama Filipka),
Katarzyna Młodecka (mama Grzesia),
Kamila Ordak (mama Brunonka i Blanki),
Anna Urbańska (mama Zosi, Grzegorza i Krystiana),
Magdalena Zalewska (mama Klaudii i Jasia).

 

MÓWIĄ I PISZĄ O "DOROTKOWIE"

 

[KMT, listopad 2018]