Szkolenia

Szkolenia

Organizator: Dorotkowo. Fundacja na rzecz Doroty Targowskiej i Jej Przyjaciół w Toruniu
Kontakt ws szkoleń: szkolenia[at]dorotkowo.pl, tel. + 48 784 69 50 50 (poniedziałek 11.00-18.00), koordynator: Anna Lemańska (+ 48 692 828 512, pon.-pt. 11.00-15.00)
Dofinansowanie: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zapisując się na szkolenie organizowane przez Fundację Dorotkowo, wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z RODO. Niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z niemożnością udziału w szkoleniu. Jednocześnie "Dorotkowo" informuje, że w każdej chwili możesz modyfikować lub całkowicie usunąć swoje dane przekazane "Dorotkowu"; zob. RODO w Dorotkowie

W sytuacji trudności technicznych z dokonaniem rejestracji za pomocą formularza rejestracyjnego, prosimy o kontakt mailowy: szkolenia[at]dorotkowo.pl lub telefoniczny pod nrem 692 828 512 (Anna Lemańska) w godz. od 11.00 do 15.00, tylko w dni powszednie.

Dla rodziców dzieci niepełnosprawnych spoza Torunia - Dorotkowo organizuje bezpłatny nocleg (do wyczerpania miejsc). Wystarczy zgłosić zapotrzebowanie pod adresem: szkolenia@dorotkowo.pl

W przypadku braku wystarczającej liczby zarejestrowanych uczestników na dane szkolenie (90% zakładanej liczby), Organizator zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia, o czym powiadomi osoby zainteresowane. W przypadku nieodbycia się szkolenia Organizator zwraca 100% opłaty szkoleniowej osobom, które taką opłatę uiściły.


Tytuł szkolenia: Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, I stopień
Prowadzący szkolenie: Dariusz Okrzesik
Miejsce: Toruń
Koszt:
50,00zł (młodzież pełnosprawna, np. wolontariusze 17-18 lat/os.)
120,00 zł (rodzice; dziadkowie/os.)
290,00 zł (terapeuci, nauczyciele, kadra/os.)

Terminy:
2019-07-20 - 2019-07-21 (dostępne miejsca: 11 / 20)
Koszt: 120,00 zł (rodzice; dziadkowie/os.); 290,00 zł (terapeuci, nauczyciele, kadra/os.)

Opis szkolenia:

Cena dla studentów w wieku do 26 r.ż.: 80 zł/brutto. Jeżeli zapisałeś się wcześniej i dokonałeś pełnej opłaty, mimo że jesteś studentką/em kierunków pedagogicznych w wieku do 26 r.ż. podeślij skan swojej aktualnej legitymacji studenckiej na adres szkolenia[at]dorotkowo.pl, a zwrócimy Ci nadpłatę!!! Jeżeli jeszcze się nie zapisałeś - ZAPRASZAMY!!!

 

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, to forma terapii z wykorzystaniem ruchu, umożliwiająca doznania świadomości przestrzeni, własnego ciała i usprawnienia ruchowego. Dzięki wykorzystaniu tej metody w pracy z dzieckiem poznaje ono własne ciało, przełamuje bariery komunikacyjne, nabiera zaufania do trenera (rodzica/opiekuna), staje się bardziej otwarte na otaczjący je świat.

Szkolenie zaplanowano na dwa dni (20.07.2019/sobota, godz. 9.00-17.00 + przerwy między sesjami; 21.07.2019/niedziela: 9.00-16.00+ przerwy między sesjami) i będzie się ono składało z części teoretycznej oraz praktycznej. Część praktyczna będzie odbywała się w sali gimnastycznej, a ćwiczenia będą miały charakter grupowy. Ćwiczący będą pracować w parach i w grupach. Ukończenie szkolenia zostanie potwierdzone certyfikatem, pod warunkiem udziału w obu dniach szkoleniowych, co będzie ewidencjonowane na podstawie listy obecności.

Rodzice/opiekunowie mogą uczestniczyć w szkoleniu z dziećmi. Dzieci niepełnosprawne mogą uczestniczyć w szkoleniu bezpłatnie (liczba miejsc dla dzieci ograniczona). Dorośli: rodzice dzieci niepełnosprawnych: 120 zł; terapeuci/nauczyciele/kadra: 290 zł. W cenie: szkolenie, zimne napoje, kawa, herbata, "pogryzki" i lunch. A dla rodziców dzieci niepełnosprawnych spoza Torunia - bezpłatny nocleg (do wyczerpania miejsc). Skorzystaj, bo warto!

Udział dzieci niepełnosprawnych tylko z rodzicami/opiekunami - sb. od ok. godz. 15.00; w nd. niewskazany udział dzieci młodszych, obecność niepełnosprawnych dzieci starszych/nastolatków możliwa na sesji od ok. godz. 12.00 (do południa będzie jednak nieco gadulenia :-)

Rodzice dzieci niepełnosprawnych mogą koszty szkolenia zrefundować ze środków zgromadzonych na subkontach, prowadzonych w celu pozyskania funduszy na rehabilitację swoich niepełnosprawnych dzieci. Informację na ten temat należy zgłosić Dorotkowu przed szkoleniem.

Po zarejestrowaniu się za pomocą formularza zgłoszeniowego, zgłaszający się otrzymają maila z biura "Dorotkowa" z nrem wydzielonego na cele szkoleniowe konta. Po zaksięgowaniu wpłaty uczestnicy otrzymają potwierdzenie o dostaniu się na szkolenie wraz z ramowym programem szkolenia.

UWAGA: dzieci niepełnosprawne mogą uczestniczyć w szkoleniu bezpłatnie; młodzież pełnosprawna (np. wolontariusze 17-18 r. ż. - 50,00 zł). Studenci do 26 r.ż. - 80,00 zł


O prowadzącym:

DARIUSZ OKRZESIK (na zdjęciach podczas dorotkowych szkoleń w 2014 r.) - psycholog, fizjoterapeuta i oligofrenopedagog. Lider szkoleń z upoważnienia International Sherborne Cooperation (certyfikat ISCO) w Anglii

 

 


Tytuł szkolenia: Wczesna Interwencja Logopedyczna - kurs dla rodziców i opiekunów prawnych osób niepełnosprawnych
Prowadzący szkolenie: Justyna Słupkowska
Miejsce: Toruń, ul Szosa Chełmińska 254/258
Koszt:
100,00 zł (rodzice; dziadkowie/os.)

Terminy:
2019-10-12 09:00 (dostępne miejsca: 12 / 14)
Koszt: 100,00 zł (rodzice; dziadkowie/os.);
2020-02-08 - 2020-02-08 (dostępne miejsca: 14 / 14)
Koszt: 80,00 zł (rodzice; dziadkowie/os.);

Opis szkolenia:

Istnieje mozliwość udziału w szkoleniu wolontariuszy i studentów kierunków pedagogicznych. Cena dla studentów w wieku do 26 r.ż.: 80 zł/brutto. Jeżeli zapisałeś się wcześniej i dokonałeś pełnej opłaty, mimo że jesteś studentką/em kierunków pedagogicznych w wieku do 26 r.ż. podeślij skan swojej aktualnej legitymacji studenckiej na adres szkolenia[at]dorotkowo.pl, a zwrócimy Ci nadpłatę!!! Jeżeli jeszcze się nie zapisałeś - ZAPRASZAMY!!!

 

Motto przewodnie w terapii : „JEST MIŁOŚĆ - JEST MOC!!!!”

Cel ogólny: nabycie umiejętności pozwalających pracować z dziećmi obciążonymi anomaliami genetycznymi, których konsekwencją są nieprawidłowości w budowie aparatu mowy i zaburzenia mowy.

Cel szczegółowy: nauczenie rodziców/opiekunów podstaw pracy około logopedycznej i logopedycznej.

 

Program szkolenia
Sobota, 9.30-16.30

Sesja I
Czym jest „złota nić” w terapii?
Moje dziecko urodziło się z anomalią genetyczną…. Co dalej?
Co wspólnego ma lekarz z logopedą?
Jak urządzić pokój dziecka, aby stworzyć najlepsze warunki do pracy terapeutycznej a tym samym najlepsze warunki do rozwoju?

Sesja II
Jak zbudować piramidę rozwoju mowy?
Jak wyruszyć w podróż po „galaktyce zmysłów”?
Jak prawidłowo pielęgnować dziecko z aberracją chromosomalną i jak to przekłada się na efekty pracy terapeutycznej?

Sesja III
Jak wpływać na prawidłowy rozwój układu stomatognatycznego?
Jak prawidłowo pozycjonować dziecko do karmienia piersią, butelką, łyżeczką?
Smoczek uspokajacz: wróg czy przyjaciel?

Szkolenie o charakterze warsztatów.

W cenie szkolenia: warsztaty, napoje, pogryzki, lunch i noclegi. 

W szkoleniu mogą wziąć udział jako uczestnicy rodzice, opiekunowie prawni, a nawet dziadkowie dzieci niepełnosprawnych. W przypadku wolnych miejsc możliwym jest by udział w szkoleniu wzięli terapeuci osób z niepełnosprawnościami. Zapraszamy!


O prowadzącym:

JUSTYNA SŁUPKOWSKA - pedagog (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), oligofrenologopeda (Uniwersytet Gdański), neurologopeda kliniczny, specjalista wczesnej interwencji logopedycznej (Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu), certyfikowany instruktor masażu Shantala. Praktyk z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu terapii zarówno indywidualnej, jak i grupowej z dziećmi obciążonymi anomaliami genetycznymi; specjalizująca się w pracy z nimi i ich rodzinami od pierwszych dni po narodzinach (bywa, że i przed). Przez Fundację Dzieciom wyróżniona w kategorii „Wyjątkowy Rehabilitant" w Polsce.

Tak było na szkoleniach Justyny Słupkowskiej w 2014 r. ZAPRASZAMY I W TYM ROKU!


Tytuł szkolenia: Po co osobie z Zespołem Downa fizjoterapia? Cel i metody rehabilitacji - kurs dla rodziców
Prowadzący szkolenie: Tomasz Graczyk
Miejsce: Toruń, ul Szosa Chełmińska 254/258
Koszt:
50,00 zł (rodzice; dziadkowie/os.)

Terminy:
2019-09-28 09:00 (dostępne miejsca: 9 / 12)
Koszt: 50,00 zł (rodzice; dziadkowie/os.);

Opis szkolenia:

Cel: Poszerzenie i usystematyzowanie wiedzy na temat rozwoju ruchowego, i możliwych nieprawidłowości w tym rozwoju będących skutkiem trisomii. Przybliżenie metod stosowanych w fizjoterapii osób z niepełnosprawnością. Nabycie umiejętności wspierania rozwoju motorycznego dziecka na każdym z jego etapów.

Sesja I - 2h
Podstawowe informacje na temat narządu ruchu i motoryczności.
Prawidłowy przebieg  rozwoju motorycznego człowieka.
Najczęstsze błędy na poszczególnych etapach rozwoju ruchowego, jakie mogą mieć skutki i jak ich unikać.

Sesja II - 2h
Charakterystyka wybranych problemów w obszarze narządu ruchu osób z ZD.
Metody terapeutyczne. Cele terapii i drogi do ich osiągnięcia.
Rola rodzica/opiekuna w terapii ruchowej.

Sesja III - 3h
Część praktyczna.
Co i jak  rodzic może zrobić aby wspomóc a nie zaszkodzić.
Techniki, ćwiczenia i stymulacje do użytku domowego.

 


O prowadzącym:

TOMASZ GRACZYK - mgr fizjoterapii, od 19 lat pracujący z dziećmi z niepełnosprawnościami, z podopiecznymi "Dorotkowa" od początku istnienia Fundacji (2008 r.). Specjalista terapii noworodków, niemowląt, ale i dzieci w wieku szkolnym oraz dorosłych z dysfunkcjami ruchu.

 


Tytuł szkolenia: Metoda Ruchu Rozwijającego, II stopień
Prowadzący szkolenie: Dariusz Okrzesik
Miejsce: Toruń
Koszt:
120,00 zł (rodzice; dziadkowie/os.)
290,00 zł (terapeuci, nauczyciele, kadra/os.)

Terminy:
2019-10-17 - 2019-10-18 (dostępne miejsca: 20 / 20)
Koszt: 120,00 zł (rodzice; dziadkowie/os.); 290,00 zł (terapeuci, nauczyciele, kadra/os.)

Opis szkolenia:

Szkolenie tylko dla osób, które ukończyły I stopień MMR minimum 6 mcy przed szkoleniem (czyli do 17 marca 2019 r.). Konieczne okazanie certyfikatu/zaświadczenia ukończenia I stopnia kursu i zaprezentowanie w trakcie szkolenia materiałów filmowych (np. mp4) z przeprowadzonych przez siebie zajęć.


O prowadzącym:

DARIUSZ OKRZESIK - psycholog, fizjoterapeuta i oligofrenopedagog. Lider szkoleń z upoważnienia International Sherborne Cooperation (certyfikat ISCO) w Anglii


Tytuł szkolenia: Wczesna Interwencja Logopedyczna - kurs dla terapeutów i wolontariuszy, pracujących z dziećmi niepełnosprawnymi
Prowadzący szkolenie: Justyna Słupkowska
Miejsce: Toruń, ul. Szosa Chełmińska 254-258
Koszt:

Terminy:
2019-03-23 09:30 (dostępne miejsca: 0 / 15)
Koszt:
2019-05-11 09:30 (dostępne miejsca: 5 / 15)
Koszt: 200,00 zł (terapeuci, nauczyciele, kadra/os.)

Opis szkolenia:

Cena dla studentów w wieku do 26 r.ż.: 80 zł/brutto. Jeżeli zapisałeś się wcześniej i dokonałeś pełnej opłaty, mimo że jesteś studentką/em kierunków pedagogicznych w wieku do 26 r.ż. podeślij skan swojej aktualnej legitymacji studenckiej na adres szkolenia[at]dorotkowo.pl, a zwrócimy Ci nadpłatę!!! Jeżeli jeszcze się nie zapisałeś - ZAPRASZAMY!!!

 

Cel ogólny: nabycie umiejętności pozwalających pracować z dziećmi obciążonymi anomaliami genetycznymi, których konsekwencją są nieprawidłowości w budowie aparatu mowy i zaburzenia rozwoju mowy.

Cel szczegółowy: nauczenie logopedów, pedagogów specjalnych i wolontariuszy podstaw pracy około logopedycznej i logopedycznej, których wykorzystanie jest niezbędne w codziennym kontakcie z dzieckiem niepełnosprawnym, by skutki terapii przyniosły wymierne efekty. Poznanie metod około logopedycznych i logopedycznych takich jak właściwa technika karmienia dziecka z wiotkością mięśni, masaże logopedyczne, techniki prowadzenia rozmów z dzieckiem w sposób przygotowujący je do właściwej, indywidualnej terapii logopedycznej, metody dbałości o prawidłową postawę ciała, wymuszającą prawidłowy tor oddechowy konieczny do rozwoju mowy.

 

PROGRAM
Sobota, godz. 9.30-16.30

Motto przewodnie w terapii : „JEST MIŁOŚĆ - JEST MOC!!!!”

Sesja I

Czym jest "złota nić" w terapii?
Moje dziecko urodziło się z anomalią genetyczną?. Co dalej?
Co wspólnego ma lekarz z logopedą?
Jak urządzić pokój dziecka, aby stworzyć najlepsze warunki do pracy terapeutycznej a tym samym najlepsze warunki do rozwoju?

Sesja II

Jak zbudować piramidę rozwoju mowy?
Jak wyruszyć w podróż po "galaktyce zmysłów"?
Jak prawidłowo pielęgnować dziecko z aberracją chromosomalną i jak to przekłada się na efekty pracy terapeutycznej?

Sesja III

Jak wpływać na prawidłowy rozwój układu stomatognatycznego?
Jak prawidłowo pozycjonować dziecko do karmienia piersią, butelką, łyżeczką?
Smoczek uspokajacz: wróg czy przyjaciel?

Szkolenie w formie warsztatów.

W cenie szkolenia: warsztaty, materiały szkoleniowe, napoje, pogryzki, lunch.

Cena dla studentów w wieku do 26 r.ż.: 80 zł/brutto. Jeżeli zapisałeś się wcześniej i dokonałeś pełnej opłaty, mimo że jesteś studentką/em kierunków pedagogicznych w wieku do 26 r.ż. podeślij skan swojej aktualnej legitymacji studenckiej na adres szkolenia[at]dorotkowo.pl, a zwrócimy Ci nadpłatę!!! Jeżeli jeszcze się nie zapisałeś - ZAPRASZAMY!!!


O prowadzącym:

JUSTYNA SŁUPKOWSKA - pedagog (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), oligofrenologopeda (Uniwersytet Gdański), neurologopeda kliniczny, specjalista wczesnej interwencji logopedycznej (Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu), certyfikowany instruktor masażu Shantala. Praktyk z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu terapii zarówno indywidualnej, jak i grupowej z dziećmi obciążonymi anomaliami genetycznymi; specjalizująca się w pracy z nimi i ich rodzinami od pierwszych dni po narodzinach (bywa, że i przed). Przez Fundację Dzieciom wyróżniona w kategorii „Wyjątkowy Rehabilitant" w Polsce.

Tak było na szkoleniach Justyny Słupkowskiej w 2014 r. ZAPRASZAMY I W TYM ROKU


Pomagamy pomagać. Szkolenia i warsztaty dla otoczenia dzieci obciążonych anomaliami genetycznymi (2. edycja).
Zadanie dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - Logo