DOROTKOWO. INTRGRACYJNY PUNKT PRZEDSZKOLNY
FORMULARZ REJESTRACYJNY

DANE KANDYDATKI/A DO INTYEGRACYJNEGO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO [dalej: DZIECKA]

Imię/imiona dziecka* Nazwisko dziecka* Data urodzenia dziecka* PESEL dziecka* Adres zamieszkania dziecka*

DANE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH

Matka/Ojciec* Imię/imiona* Nazwisko* Adres zamieszkania* Tel.* E-mail*

DANE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH

Matka/Ojciec Imię/imiona Nazwisko Adres zamieszkania Tel. E-mail

ZAZNACZ WŁAŚCIWE:


WYBIERZ:**

*

*